Психологія та психосоціальні інтервенції

Періодичне фахове видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології. Видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості. Із 2004 року до 2018 року журнал був, під іншою назвою «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА».


Зображення домашньої сторінки журналу

Основні завдання періодичного видання полягають у:
– наданні представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їхнього вільного поширення;
– розгляді найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку психологічної науки та практики;
– забезпеченні обміну думками серед науковців та дослідників у галузі соціально-гуманітарних наук;
– підтримці молодих науковців.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1 (2018): Психологія та психосоціальні інтервенції

У журналі висвітлено актуальні проблеми психологічних досліджень, зокрема в галузі психічного здоров’я та психологічної допомоги. Подано матеріали емпіричних досліджень і теоретичні огляди сучасних підходів до психосоціальних інтервенцій.

Для науковців, фахівців із психолого-педагогічних проблем та соціальної роботи, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей.

Зміст

Статті

Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів PDF
Alla Bodnar, Nataliia Makarenko 3-7
Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров’я PDF
Nataliia Bondarenko 8-14
Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті PDF
Oksana Bryk, Мstyslav Kocharovskyi 15-19
Психологічна консультація клієнтів дорослого віку PDF
Igor Bushai 20-24
Українські провини і вибачення: простір конотацій PDF
Vadym Vasiutynskyi 25-30
Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога PDF
Valentina Voloshyna 31-35
Супервізія та інтервізія у роботі педагога PDF
Irina Ivanyuk 36-40
Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд PDF
Iaryna Kaplunenko 41-45
Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю PDF
Mary Golubeva, Irina Ryabets 46-49
Вікові особливості становлення самосвідомості особистості у пізній юності PDF
Liubov Spivak, Dmytro Spivak 50-54
Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності PDF
Volodymyr Chernobrovkin, Maksym Starodub 55-61
Системний підхід у сімейному консультуванні PDF
Olga Yakovenko 62-67