Психологія та психосоціальні інтервенції

Періодичне фахове видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом Відкритого Доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології.


Видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості. Із 2004 року до 2018 року журнал був, під іншою назвою «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА».


МЕТА:

  • надання представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їхнього вільного поширення
  • розгляд найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку психологічної науки та практики
  • забезпечення обміну думками серед науковців та дослідників у галузі соціально-гуманітарних наук
  • підтримка молодих науковців

Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN PRINT: 2617-2348


ISSN ONLINE: 2663-0605


МОВИ ВИДАННЯ: українська, англійська


ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 1 раз на рік


РЕЦЕНЗУВАННЯ: здійснюється подвійне анонімне рецензування матеріалів


ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Національний Університет "Києво-Могилянська академія"


CREATIVE COMMONS: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)