DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.62-67

Системний підхід у сімейному консультуванні

Olga Yakovenko

Анотація


У статті розглянуто проблему системної моделі консультування сім’ї, зокрема аналіз сім’ї як соціальної системи, як комплекс елементів та їхніх властивостей, котрі перебувають у динамічних зв’язках і взаємовідносинах. Проведено аналіз теорії систем та описано принципи сімейного консультування. Окрему увагу приділено висвітленню основних положень індивідуальної («адлеріанської») психології в межах консультування сім’ї.

Ключові слова


сімейне консультування; система сім’ї; стереотипи взаємодії; сімейні правила; сімейні міфи; сімейні кордони та стабілізатори; сімейна історія; принципи теорії системи в консультуванні; індивідуальна «адлеріанська» психологія; сиблінгова позиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Adler, A. (2015). Praktika i teoriya individualnoy psikhologii. Lektsii po vvedeniyu v psikhoterapiyu dlya vrachey. psikhologov. uchiteley. Moscow: Akademicheskiy proyekt.

Adler, A. (2017). Individualnaya psikhologiya i razvitiye rebenka. Moscow: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy.

Akhola, T., & Furman, B. (2001). Psikhoterapevticheskoye konsultirovaniye. Beseda. napravlennaya na resheniye. Sankt-Petersburg: Rech.

Bertalanfi, L. F. (1973). Istoriya i status obshchey teorii sistem. Sistemnyye Issledovaniya. Ezhegodnik, 20-36.

Bendler, R., Grinder, D., & Satir, V. (1999). Semeynaya terapiya. Prakticheskoye rukovodstvo. Moscow: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy.

Varga, A. Y. (2001). Sistemnaya semeynaya psikhoterapiya. Kratkiy lektsionnyy kurs. Sankt-Petersburg: Rech.

Lomov, B. F. (n.d.). O sistemnoy determinatsii psikhicheskikh yavleniy i povedeniya (D. N. Zavalishina, Ed.). In Printsip sistemnosti v psikhologicheskikh issledovaniyakh (pp. 110-118). Moscow: Nauka.

Minukhin, S., & Fishman, C. (1998). Tekhniki semeynoy terapii. Moscow: Nezavisimaya firma «Klass».

Platonov, K. K. (1986). Kontseptsiya dinamicheskoy funktsionalnoy struktury lichnosti. In K. K. Platonov & A. D. Glotochkin (Authors), Struktura i razvitiye lichnosti. Moscow: Nauka.

Beyker, K., & Varga, A. Y. (2005). Teoriya semeynykh sistem Myurreya Bouena: Osnovnyye ponyatiya. metody i klinicheskaya praktika (A. Y. Varga, Ed.). Moscow: Kogito-Tsentr.

Eydemiller, E. G., Dobryakov, I. V., & Nikolskaya, I. M. (2007). Semeynyy diagnoz i semeynaya psikhoterapiya. Uchebnoye posobiye dlya vrachey i psikhologov. Sankt-Petersburg: Rech.






Copyright (c) 2018 Olga Yakovenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.