Psychology and Psychosocial Interventions
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2348
E-ISSN: 2663-0605

Архіви


2018

Том 1 (2018): Психологія та психосоціальні інтервенції

У журналі висвітлено актуальні проблеми психологічних досліджень, зокрема в галузі психічного здоров’я та психологічної допомоги. Подано матеріали емпіричних досліджень і теоретичні огляди сучасних підходів до психосоціальних інтервенцій.

Для науковців, фахівців із психолого-педагогічних проблем та соціальної роботи, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей.


1 - 2 з 2 результатів