Сучасні освітні психотехнології професійної підготовки майбутніх психологів

Автор(и)

 • Iryna Bulakh Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine
 • Valentyna Voloshyna Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine
 • Lyubov Lochvytska Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.20-29

Ключові слова:

професійна підготовка, освітні психотехнології, майбутні психологи, інтеграл професійної цінності, професійні компетентності

Анотація

У статті репрезентовано результати теоретико-емпіричного вивчення зарубіжних і вітчизняних освітніх психотехнологій професійної підготовки майбутніх психологів. Актуальність дослідження зумовлена глибинними трансформаціями цінностей буття сучасного українського суспільства, пов’язаними з переосмисленням життєтворчості людини. Входження вітчизняної освіти до європейського освітнього простору сприяло розширенню ціннісно-смислової сфери суспільної свідомості українців та стимулювало вітчизняний контент до переосмислення сутності освітньо-наукових процесів. Головною метою професійної підготовки майбутніх фахівців є осмислення та прийняття ними соціальних, особистісних, професійних цінностей і розвиток їхньої ціннісної самосвідомості загалом. Реалізація цієї мети в закладах вищої освіти, зокрема в контексті професійної підготовки майбутніх психологів, пов’язана з розробленням та впровадженням інноваційних освітніх психотехнологій, які активізують розвиток у майбутніх фахівців особистісно-професійних компетентностей.

Біографії авторів

Iryna Bulakh, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова

Valentyna Voloshyna, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

доктор психологічних наук, доцент НПУ імені М. П. Драгоманова

Lyubov Lochvytska, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Посилання

 1. Abul’hanova-Slavskaya, К. А. (1991). Strategiya zhizni [Life strategy]. Moscow: Mysl’ [in Russian].
 2. Anastasi, А. (2001). Differential Psychology: Individual and Group Differences in Behavior. Moscow: Aprel’ Press, EKSMO-Press [in Russian].
 3. Bekh, I. D. (2003). Osobystisno oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady. Book 2: Vykhovannia osobystosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 4. Vodolazska, O. (2015). Samootsinka ta motyvatsiia dosiahnen yak chynnyky profesiinoho stanovlennia maibutnikh psykholohiv [Self-appraisal and motivation of achievements as factors of future psychologists’ professional formation]. Nauka i osvita [Science and Education], 10, 49–54. Retrieved from http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2015/JRN_10/11.pdf[in Ukrainian].
 5. Voloshyna, V. (2014). Aksiopsykholohiia profesiinoi pidhotovky maibutnoho psykholoha u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh osvity. Vinnytsia: Nilan-LTD [in Ukrainian].
 6. Lokhvytska, L. (2015). Reformuvannya natsionalnoyi vyshchoyi osvity na yevropeyskykh zasadakh: opanuvannya polskoho dosvidu [Reform of the national higher education on European principles: mastering the Polish experience]. Ridna Shkola, 11-12, 61–65 [in Ukrainian].
 7. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [On Higher Education: The Law of Ukraine] No. 1556-VII. (2014, July 1). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
 8. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy [On Scientific and Technical Research Activity: The Law of Ukraine] No. 848-VIII. (2016). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].
 9. Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky: Zakon Ukrainy [On the Basic Principles for the Development of an Information-Oriented Society in Ukraine for 2007–2015: The Law of Ukraine] No. 537-V. (2007, January 9). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/537-16 [in Ukrainian].
 10. Gallucci, C., VanLare, M. D., Yoon, I. & Boatright, B. (2010). Instructional coaching: Building theory about the role and organizational support or professional learning. American Educational Research Journal, 47, 919–963. DOI: https://doi.org/10.3102/0002831210371497
 11. Rzhevska-Shtefan, Z. (2018). Future psychologists experiencing the crisis of professional self-determination: features of motivational sphere. Advanced Education, 10, 21–26. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.115903
 12. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium. Retrieved from https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
 13. Stefanova, N. (2018). Cognitive and ontological essence of axiological dominants and principles of their taxonomy in diachronic and synchronic review. Advanced Education, 9, 225–230. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.131680
 14. Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L. M., Birman, B. F.,& Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945. DOI: https://doi.org/10.3102/00028312038004915

##submission.downloads##

Як цитувати

Bulakh, I., Voloshyna, V., & Lochvytska, L. (2020). Сучасні освітні психотехнології професійної підготовки майбутніх психологів. Психологія та психосоціальні інтервенції, 2, 20–29. https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.20-29