Психологічна консультація клієнтів дорослого віку

Автор(и)

 • Igor Bushai Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.20-24

Ключові слова:

психологічна консультація, дорослий вік, образ світу, образ «Я»

Анотація

У статті проаналізовано методологічні та практичні підходи психологічного консультування клієнтів дорослого віку; узагальнено основні психологічні проблеми цієї вікової категорії; обґрунтовано концепцію відновлення рівноваги між образом світу та образом «Я» клієнтів як основний внутрішній механізм психічної рівноваги; розглянуто аспекти професійної підготовки психолога до консультативної практики з дорослими людьми.

Посилання

 1. Aleshina, Y. A. (2004). Individualnoye i semeynoye psikhologicheskoye konsultirovaniye. Moscow: Klass.
 2. Burlachuk, L. F. (2005). Psikhodiagnostika: Uchebnik dlya vuzov. Sankt-Petersburg: Piter.
 3. Bushai, I. M. (2007). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku obrazu svitu shkoliariv. Chernihiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Chernihivskii derzhavnyi tsentr naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii».
 4. Rubinshteyn, S. L. (2003). Bytiye i soznaniye. Chelovek i mir. Sankt-Petersburg: Piter.
 5. Vaskivska, S. V. (2004). Osnovy psykholohichnoho konsultuvannia. Navch. posibnyk. Kyiv: Chetverta khvylia.
 6. Kustov, A. V., & Aleksieieva, Y. A. (2010). Myslennia: Psykholohichni, psykhopatolohichni ta psykhoterapevtychni aspekty: Navch. posib. Sumy: Vyd-vo SumDU.
 7. Lysenko, E. M., & Molodichenko, T. A. (2006). Individualnoye i psikhologicheskoye konsultirovaniye. Moscow: VLADOS-PRESS.
 8. Mendelevich, V. D. (2005). Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya: Uchebnoye posobiye. Moscow: MEDpress-inform.
 9. Menovshchikov, V. Y. (2005). Psikhologicheskoye konsultirovaniye: Rabota s krizisnymi i problemnymi situatsiyami (2nd ed.). Moscow: Smysl.
 10. Panok, V., Tytarenko, T., & Chepelieva, N. (1999). Osnovy praktychnoi psykholohii. Pidruchnyk. Kyiv: Lybid.
 11. Samokhvalov, V. P. (1998). Psykhichnyi svit maibutnoho. Simferopol: KIT.
 12. Todd, D., & Bogart, A. K. (2001). Osnovy klinicheskoy i konsultativnoy psikhologi. Per. s angl. Moscow: Izd-vo EKSMO-Press.

##submission.downloads##

Як цитувати

Bushai, I. (2018). Психологічна консультація клієнтів дорослого віку. Психологія та психосоціальні інтервенції, 1, 20–24. https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.20-24