DOI: https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.3-7

Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів

Alla Bodnar, Nataliia Makarenko

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як особистісної, так і професійної. Професійну самоідентифікацію курсантів проаналізовано як багатомірний динамічний нелінійний процес, де переживання ідентичності актуалізується одночасно у професійній сфері цивільної спеціальності та у військово-професійній сфері.


Ключові слова


ідентичність; самоідентифікація; професіоналізація; професійна ідентичність військовослужбовців; професійна самоідентифікація курсанта ВВНЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Barannik, V. A. (2009). Psykholohichnyi suprovid rozvytku profesiinoi subiektnosti viiskovosluzhbovtsiv. In Zbirnyk tez ta dopovidei Piatoi konferentsii KhU PS im. I. Kozheduba (Sektsiia 20 «Psykholohichni ta sotsialno-pravovi problemy viiskovo-patriotychnoho vykhovannia voiniv Zbroinykh syl Ukrainy»), Kharkiv.

Barkovskyi, V. P. (2003). Formuvannia komunikatyvnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv kryminalnoi militsii (Doctoral dissertation, 2003) [Abstract].

Vasyliev, H. I. (1997). Pedahohichni umovy adaptatsii kursantiv do navchannia u VNZ MVS (Doctoral dissertation, 1997) [Abstract].

Hrebeniuk, M. O. (2017). Sotsialno-psykholohichni chynnyky formuvannia profesiinoi samoidentyfikatsii kursantiv NHU. In Zbirnyk tez dopovidei VIII naukovo-praktychnoi konferentsii «Naukove zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy» (Sektsiia 4 Aktualni problemy moralno-psykholohichnoho ta pravovoho zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy). Kharkiv.

Zaporozhtsev, Y. H. (2000). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti kerivnyka orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy (Doctoral dissertation, 2000) [Abstract].

Zlyvkov, V. L. (2006). Problema osobystisnoi ta profesiinoi samoidentyfikatsii v suchasnii psykholohii. Sotsialna Psykholohiia. Naukovyi Zhurnal, (5), 128-136.

Isaienko, M. M. (2002). Formuvannia komunikatyvnykh umin u kursantiv vyshchykh zakladiv osvity systemy MVS (Doctoral dissertation, 2002) [Abstract].

Koval, M. S. (1998). Formuvannia indyvidualnoho styliu profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh ofitseriv pozhezhnoi okhorony (Doctoral dissertation, 1998) [Abstract].

Konoplev, V. V. (1999). Psikhologicheskaya adaptatsiya kursantov vuzov MVD Ukrainy k deyatelnosti podrazdeleniy kriminalnoy militsii (Doctoral dissertation, 1999) [Abstract].

Kosarevska, O. V. (2003). Formuvannia profesiinoi pravovoi svidomosti kursantiv na pochatkovomu etapi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy (Doctoral dissertation, 2003) [Abstract].

Kryvokon, N. I. (2002). Sotsialno-psykholohichni chynnyky profesiinoi samoidentyfikatsii fakhivtsiv systemy zakhystu naselennia (Doctoral dissertation, 2002) [Abstract].

Osedlo, V. I., & Kovalchuk, A. P. (2013). Subyektno-deyatelnostnyy podkhod v izuchenii motivatsionnykh faktorov lichnosti voyennosluzhashchego. Psikhologiya I Pravo, (1).

Osodlo, V. I. (2012). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia ofitsera. Kyiv: PP «Zoloti vorota».

Osodlo, V. I. (2009). Vplyv smyslozhyttievykh fenomeniv na profesiinu diialnist ofitsera. Visnyk Natsionalnoi Akademii Oborony Ukrainy : Zb. Nauk. Prats, 5(13), 156-163.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. (2013). Problemy i napriamy rozvytku Zbroinykh syl Ukrainy v suchasnykh umovakh. Analitychna dopovid (Publication). Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf

Prohrama rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku (Publication). (2013). Retrieved from http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/22017-06-16_National-program-2020_uk.pdf

Safin, O. D., & Kolesnichenko, O. S. (n.d.). Profesiina samosvidomist kursantiv Vnutrishnikh viisk Ukrainy. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu. Viiskovo-spetsialni Nauky, 2(31), 5-9.

Tohochynskyi, O. M. (2003). Vykhovannia moralnykh oriientatsii u maibutnikh ofitseriv vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy (Doctoral dissertation, Natsionalna akademiia Prykordonnykh viisk im. B.Khmelnytskoho, 2003) [Abstract].

Cherkashyn, A. I. (2013). Teoretychni osnovy formuvannia osobystosti kursantiv u vyshchomu navchalnomu zakladi MVS Ukrainy. Pytannia Psykholohii. Visnyk Natsionalnoho Universytetu Oborony Ukrainy, 5(36), 319-323.

Chmil, M. O. (2007). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav do zastosuvannia tabelnoi vohnepalnoi zbroi (Doctoral dissertation, 2007) [Abstract].

Shneyder, L. B. (2004). Professionalnaya identichnost: Teoriya. eksperiment. trening: [uchebnoye posobiye] («Biblioteka psikhologa»). Moscow: MSPI; Voronezh NPO «MODEK».


Copyright (c) 2018 Alla Bodnar, Nataliia Makarenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.