Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів

Автор(и)

 • Alla Bodnar Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
 • Nataliia Makarenko КНУ імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.3-7

Ключові слова:

ідентичність, самоідентифікація, професіоналізація, професійна ідентичність військовослужбовців, професійна самоідентифікація курсанта ВВНЗ

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як особистісної, так і професійної. Професійну самоідентифікацію курсантів проаналізовано як багатомірний динамічний нелінійний процес, де переживання ідентичності актуалізується одночасно у професійній сфері цивільної спеціальності та у військово-професійній сфері.

Біографії авторів

Alla Bodnar, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат психологічних наук, доцент

Nataliia Makarenko, КНУ імені Тараса Шевченка

Кандидат філософських наук, доцент

Посилання

 1. Barannik, V. A. (2009). Psykholohichnyi suprovid rozvytku profesiinoi subiektnosti viiskovosluzhbovtsiv. In Zbirnyk tez ta dopovidei Piatoi konferentsii KhU PS im. I. Kozheduba (Sektsiia 20 «Psykholohichni ta sotsialno-pravovi problemy viiskovo-patriotychnoho vykhovannia voiniv Zbroinykh syl Ukrainy»), Kharkiv.
 2. Barkovskyi, V. P. (2003). Formuvannia komunikatyvnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv kryminalnoi militsii (Doctoral dissertation, 2003) [Abstract].
 3. Vasyliev, H. I. (1997). Pedahohichni umovy adaptatsii kursantiv do navchannia u VNZ MVS (Doctoral dissertation, 1997) [Abstract].
 4. Hrebeniuk, M. O. (2017). Sotsialno-psykholohichni chynnyky formuvannia profesiinoi samoidentyfikatsii kursantiv NHU. In Zbirnyk tez dopovidei VIII naukovo-praktychnoi konferentsii «Naukove zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy» (Sektsiia 4 Aktualni problemy moralno-psykholohichnoho ta pravovoho zabezpechennia sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy). Kharkiv.
 5. Zaporozhtsev, Y. H. (2000). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti kerivnyka orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy (Doctoral dissertation, 2000) [Abstract].
 6. Zlyvkov, V. L. (2006). Problema osobystisnoi ta profesiinoi samoidentyfikatsii v suchasnii psykholohii. Sotsialna Psykholohiia. Naukovyi Zhurnal, (5), 128-136.
 7. Isaienko, M. M. (2002). Formuvannia komunikatyvnykh umin u kursantiv vyshchykh zakladiv osvity systemy MVS (Doctoral dissertation, 2002) [Abstract].
 8. Koval, M. S. (1998). Formuvannia indyvidualnoho styliu profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh ofitseriv pozhezhnoi okhorony (Doctoral dissertation, 1998) [Abstract].
 9. Konoplev, V. V. (1999). Psikhologicheskaya adaptatsiya kursantov vuzov MVD Ukrainy k deyatelnosti podrazdeleniy kriminalnoy militsii (Doctoral dissertation, 1999) [Abstract].
 10. Kosarevska, O. V. (2003). Formuvannia profesiinoi pravovoi svidomosti kursantiv na pochatkovomu etapi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy (Doctoral dissertation, 2003) [Abstract].
 11. Kryvokon, N. I. (2002). Sotsialno-psykholohichni chynnyky profesiinoi samoidentyfikatsii fakhivtsiv systemy zakhystu naselennia (Doctoral dissertation, 2002) [Abstract].
 12. Osedlo, V. I., & Kovalchuk, A. P. (2013). Subyektno-deyatelnostnyy podkhod v izuchenii motivatsionnykh faktorov lichnosti voyennosluzhashchego. Psikhologiya I Pravo, (1).
 13. Osodlo, V. I. (2012). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia ofitsera. Kyiv: PP «Zoloti vorota».
 14. Osodlo, V. I. (2009). Vplyv smyslozhyttievykh fenomeniv na profesiinu diialnist ofitsera. Visnyk Natsionalnoi Akademii Oborony Ukrainy : Zb. Nauk. Prats, 5(13), 156-163.
 15. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. (2013). Problemy i napriamy rozvytku Zbroinykh syl Ukrainy v suchasnykh umovakh. Analitychna dopovid (Publication). Retrieved from http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf
 16. Prohrama rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku (Publication). (2013). Retrieved from http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/22017-06-16_National-program-2020_uk.pdf
 17. Safin, O. D., & Kolesnichenko, O. S. (n.d.). Profesiina samosvidomist kursantiv Vnutrishnikh viisk Ukrainy. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu. Viiskovo-spetsialni Nauky, 2(31), 5-9.
 18. Tohochynskyi, O. M. (2003). Vykhovannia moralnykh oriientatsii u maibutnikh ofitseriv vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy (Doctoral dissertation, Natsionalna akademiia Prykordonnykh viisk im. B.Khmelnytskoho, 2003) [Abstract].
 19. Cherkashyn, A. I. (2013). Teoretychni osnovy formuvannia osobystosti kursantiv u vyshchomu navchalnomu zakladi MVS Ukrainy. Pytannia Psykholohii. Visnyk Natsionalnoho Universytetu Oborony Ukrainy, 5(36), 319-323.
 20. Chmil, M. O. (2007). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav do zastosuvannia tabelnoi vohnepalnoi zbroi (Doctoral dissertation, 2007) [Abstract].
 21. Shneyder, L. B. (2004). Professionalnaya identichnost: Teoriya. eksperiment. trening: [uchebnoye posobiye] («Biblioteka psikhologa»). Moscow: MSPI; Voronezh NPO «MODEK».

##submission.downloads##

Як цитувати

Bodnar, A., & Makarenko, N. (2018). Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Психологія та психосоціальні інтервенції, 1, 3–7. https://doi.org/10.18523/2617-2348.2018.3-7