Kaplunenko, Y. (2021). Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій. Психологія та психосоціальні інтервенції, 3, 36–41. https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.36-41