Psychology and Psychosocial Interventions
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-2348
E-ISSN: 2663-0605

Історія журналу

Періодичне фахове видання «Психологія та психосоціальні інтервенції» є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології. Засноване у 2018 році видання буде публікувати статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, методологічної та практичної спрямованості. Від 2004 до 2017 року журнал був, під назвою «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА».